Erosketa-saskia

Saskia hutsik
Zure izena bordatzen

Ume2010ek amantala bordatzeko aukera eskeintzen dizu. Zure txikiaren izena, ikastetxearen logoa edota esalditxo berezi bat andereño zein maisuarentzat.

Ipini zaitez harremanetan gugaz.

Ikastetxeak

Ume2010ek eskaintza bereziak ditu amantalak taldeka erosi nahi dituztenentzat: 30 amantal baino gehiago erosi nahi izanez gero zure amantala diseinatzeko aukera ematen dizugu ; zure eskola, talde, adin edota gelaren neurrira eta, bide batez, zeuen eskolako irudia ere ipini ahal dugu amantaletan.

2014/15 kurtsorako ESKAINTZA.

Bi amantalen erosketagaitik ile-mototsen apaingarri bat opari.

Eskuz eginak, etxeko txikientzat.

Eskaintza agortua :(