Erosketa-saskia

Saskia hutsik

GOGORATU: Gabon erosketetan... bihotza eta burua erabili.

Egin erosketak zure auzoan, denda txiki eta hurbilekotan,bultzatu artisau eta berritzaileei.

Mikel zapatariari eta Peru harakinari, Mariren liburudendan eta Josetxuren ogidendan...

Amantal zuri zuriak zuretzat.

Zure...zuri... gure...berezia!

Neguari aurrez-aurre lora sorta batekin hobe :)

Zuretzako amantaltxo berezi bat andereño.

Ume2010 en amantalagaz... beteko ditugu eskolak loraz!!!!

...Loraz beteko dugu Euskal Herria :)

Aste honetan web eskaera bakoitzeko "txopinbak" bat gure kontu.

Martxoaren 20 eta 26 bitartean eginiko eskaeretan  poltsatxo bat opari. Maisu maestrak; egin aguro eskaera ume2010ei!!

:)

Eta andereñoen amantalak pertsonalizatzen jarraitzen dugu.

"Te estoy tejiendo un par de alas...