Erosketa-saskia

Saskia hutsik

GOGORATU: Gabon erosketetan... bihotza eta burua erabili.

Egin erosketak zure auzoan, denda txiki eta hurbilekotan,bultzatu artisau eta berritzaileei.

Mikel zapatariari eta Peru harakinari, Mariren liburudendan eta Josetxuren ogidendan...

 ... eta agian... amantaltxo bat guri :)

Ume2010en amantalak;  maisu-maestrentzat opari berezi bat.

Zuretzako andereño!!!