Erosketa-saskia

Saskia hutsik

...Loraz beteko dugu Euskal Herria :)

Aste honetan web eskaera bakoitzeko "txopinbak" bat gure kontu.

Martxoaren 20 eta 26 bitartean eginiko eskaeretan  poltsatxo bat opari. Maisu maestrak; egin aguro eskaera ume2010ei!!

:)