Erosketa-saskia

Saskia hutsik

Neguari aurrez-aurre lora sorta batekin hobe :)

Zuretzako amantaltxo berezi bat andereño.

Ume2010 en amantalagaz... beteko ditugu eskolak loraz!!!!