Erosketa-saskia

Saskia hutsik
Betiko Marik prest dagoeneko ume2010en oparia. Poltsatxo bat Olentzeroren kontura. :) Gaurtik eta abendua osoa bitartean, "TXOPINBAK" bat eskaera bakoitzeko, opariak amaitu arte.