Erosketa-saskia

Saskia hutsik
Elkarbanatu gurekin zure ekintza 💪bidezko😁 honen argazki, bideotxo edo denadelakoa... Konpartiu gure facebook orrialdetan (Ume Amantalak eta Gehiago, zein ume2010) Konpartiu gure orrialdetan (Ume Amantalak eta Gehiago, zein ume2010) https://www.facebook.com/ume.empresa Eta... gustoko gehien dituen irudiari irailean amantal bat opari!!!! Eskerrik askoo!!!!!!!!